Architektonicko-stavební ateliér dwg

urbanismus

Urbanistická studie náměstí v obci Troskotovice

1. Urbanistická studie náměstí v obci Troskotovice 2. Urbanistická studie náměstí v obci Troskotovice 3. Urbanistická studie náměstí v obci Troskotovice

Urbanistická studie náměstí Republiky v Blansku

1. Urbanistická studie náměstí Republiky v Blansku 2. Urbanistická studie náměstí Republiky v Blansku 3. Urbanistická studie náměstí Republiky v Blansku 4. Urbanistická studie náměstí Republiky v Blansku

SOS dětská vesnička Brno-Medlánky

Skupina obytných domů a společenských prostor pro opuštěné děti a jejich náhradní matky. Základem řešení bylo integrovat tuto skupinu do obytného prostředí přirozeně rostlé městské čtvrti.

1. SOS dětská vesnička Brno-Medlánky

Obytná skupina Brněnské Ivanovice

Projekt pro soukromého investora s cílem realizovat různorodou skladbu bydlení od klasických rodinných domů až po malé byty s přímým vstupem do jednotlivých bytů z venkovního prostoru. Důraz byl kladen na vytváření sociálních vazeb obyvatel skupiny a přísné oddělení soukromého a polosou-kromého prostoru s vazbou na veřejný prostor zbytku čtvrti.

1. Obytná skupina Brněnské Ivanovice

Studie Třebíč Nehradov

Návrh vzešlý z vítězné soutěže na novou zástavbu okraje města. Složitá terénní konfigurace umožnila vytvoření menších skupin s velmi různorodým zastavěním, malým centrem a přehlednou dopravou. Na urbanistický návrh navazoval katalog doporučených domů.

1. Studie Třebíč Nehradov

Masarykovo náměstí v Letovicích

Soutěžní návrh na rekonstrukci náměstí v Letovicích.

1. Masarykovo náměstí v Letovicích