Architektonicko-stavební ateliér dwg

průmyslové stavby

COV - areál Friesovy Boudy

Jedná se o novostavbu čistírny odpadních vod a garáže rolby.

1. COV - areál Friesovy Boudy 2. COV - areál Friesovy Boudy 3. COV - areál Friesovy Boudy 4. COV - areál Friesovy Boudy

Skladovací areál IZOBAU

Jedná se o prodejní a skadovací areál stavební společnosti IZOBAU s.r.o. ve Střelicích u Brna.

1. Skladovací areál IZOBAU 2. Skladovací areál IZOBAU 3. Skladovací areál IZOBAU

Čistírny odpadních vod

Architektonické řešení objektů čistíren odpadních vod ve spolupráci s firmou Hydroprojekt a.s.

1. Čistírny odpadních vod 2. Čistírny odpadních vod 3. Čistírny odpadních vod

Skladovací hala – Boleradice

Novostavba skladovací haly výrobního areálu.

1. Skladovací hala – Boleradice 2. Skladovací hala – Boleradice